شما در اینجا هستید: مدیریت محله > انتشارات > سرای محله و رسانه
مسئول خانه فناوری اطلاعات محله سرآسیاب به عنوان راهبر كانون گرافیک انتخاب شد


چهاردانگه - خبرنگار رسالت: به گزارش ستاد خبري جشنواره شكوفا در منطقه 9 مقرر شد به منظور پيشبرد هر چه بهتر برگزاري جشنواره شكوفا در اين منطقه ، هر يك از مسئولان خانه هاي سراي محلات به صورت تخصصي راهبري يكي از كانون هاي هفتگانه جشنواره شكوفا را بر عهده گرفته و به عنوان نماينده اين منطقه شوند بنابراين گزارش آقای عمرانی مسئول خانه فناوری اطلاعات سراي محله امامزاده عبدالله امور مربوط به كانون گرافیک را بر عهده گرفت.


بنر سرای محله امام زاده عبدالله 

سرای محله امام زاده عبدالله