شما در اینجا هستید: درباره محله > بانک اطلاعات

 

 اماکن اجتماعی،فرهنگی ،سیاسی،مذهبی، تاریخی ،اقتصادی (سرمایه های فرهنگی)

ردیف

واقعه

علت

زمان

آدرس

توضیحات(میزان تاثیر گذاری آن و آگاهی مردم محله از آن)

1

امامزاده عبدالله

عقاید مذهبی

 

خ قزوین خ امازاده عبدالله

%100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراکز علمی و آموزشی

جدول شماره 7-1 – دانشگاه

ردیف

نام دانشگاه

نام دانشکده

نام مدیر

آدرس

تلفن:

1

صنایع وپژوهشکده نوترونی جانبازان

 

 

خ قزوین خ شبیری

 

2

دانشگاه هوایی

 

 

خ مهرآباد جنوبی خ دانشکده هوایی

 

 

جدول شماره 7-2 – مدارس

ردیف

نام

نام مدیر

مقطع

آدرس

تلفن:

1

ایثار

معصومه میر جعفر

دبیرستان

خ شهید برادران فلاح

66699747

2

مفتح

جلال خرم بیز

ابتدایی-راهنمایی

خ شهید فلاح ابتدای زمانی

66693070

3

معصومه

آذر نیا

دبیرستان

خ شهید فلاح پرستش

66620896

 

4

امت

مریم حسینی

دبیرستان

خ 30متری-خ حاجیان

66697332

5

حافظ

-

متوسطه

خ قزوین روبروی خ جرجانی

-

6

نجم

علیپور

ابتدایی

خ مهرآباد جنوبی-خ صفری

 

 

جدول شماره 7-3 – واحدهای آموزشی – فرهنگی – آموزشگاهها

ردیف

نام مرکز

نام مدیر مرکز

آدرس

تلفن:

1

آموزشگاه رانندگی سلطانی

سلطانی

خ قزوین ابتدای خ جرجانی

-

2

آموزشگاه کامپیوتر فردانگر

-

خ 30متری جی نرسیده به چهارراه هرمزان

-

3

 

 

 

 

×- (کنکور، رانندگی،خیاطی، خوشنویسی، کامپیوتر، گلسازی، آرایشگری و ...)

 

 

8- مراکز فرهنگی و هنری

جدول شماره 8-1 – کتابخانه

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت

موضوعات موجود

آدرس

تلفن:

1

شمشیری

-

1385

2000

علمی-ورزشی-رمان-درسی

خ شمشیری جنب بوستان شمشیر

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 8-2 – فرهنگسرا

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت

(نفر)

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

 

------

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 8-3 – خانه فرهنگ

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت

(نفر)

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

 

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 8-4 – نگارخانه

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت

(نفر)

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

 

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 8-5 – سینما

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت

(نفر)

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

 

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 8-6 – تئاتر

ردیف

نام

نام مدیر

تاریخ احداث

ظرفیت

(نفر)

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

 

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9جدول شماره 9-3 – بوستان

ردیف

نام

زمان بهره برداری

وسعت تقریبی

(متر مربع)

آدرس و تلفن

طول هفته

روزهای تعطیل

1

گلها

+

+

2245

خ امامزاده عبدلله تقاطع جرجانی

2

جرجانی

+

+

2000

خ قزوین خ جرجانی

جدول شماره 9-5 – اماکن باستانی – تاریخی

ردیف

نام

زمان بهره برداری

وسعت تقریبی

(متر مربع)

آدرس و تلفن

طول هفته

روزهای تعطیل

 

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 9-6 – شهربازی

ردیف

نام

زمان بهره برداری

وسعت تقریبی

(متر مربع)

آدرس و تلفن

طول هفته

روزهای تعطیل

1

=====

====

=====

====

===================

 

 

 

 

 

 

 

10- مراکز ورزشی

جدول شماره 10-1 – استادیوم ورزشی

ردیف

نام

نام مدیر

نوع فعالیت

تعداد اعضاء

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

===

=====

=====

=======

====

======

======

======

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 10-2 – باشگاههای ورزشی

ردیف

نام

نام مدیر

نوع فعالیت

تعداد اعضاء

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

1

شفق

 

ورزشی

200

1900

20متری شمشیری-

خ رعنایی

 

2

ورزنده

 

ورزشی

200

2500

انتهای شمشیری- دانشکده ستاری

 

 

جدول شماره 10-3 – مجموعه های ورزشی

ردیف

نام

نام مدیر

نوع فعالیت

تعداد اعضاء

مساحت

(متر مربع)

آدرس

تلفن:

1

شمشیری

احمدی

ورزشی

100

1900

خ شمشیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- مراکز درمانی و بیمارستانها

جدول شماره 11-1 – بیمارستان

ردیف

نام بیمارستان

نام مدیر

تخصصهای موجود

آدرس

تلفن:

===

=======

======

========

===============

=====

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 11-2 – درمانگاه

ردیف

نام مرکز

نام مدیر

آدرس

تلفن:

 

1

شبانه روزی مشیری

دکتر تاجیک

45متری زرند نبش بلوار بوتان

66691919

 

2

شهید تقی نیا

-

خ قزوین خ جرجانی

66698384

 

 

3        

شجاع فرد  

-             

خ 45متری زرند نرسیده به سه راه آذری                           

-

 

 

 

 

جدول شماره 11-3 – آزمایشگاه

ردیف

نام مرکز

نام مدیر

آدرس

تلفن:

====

======

======

================================

=======

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 11-4 – مطب

ردیف

نام مرکز

نام مدیر

آدرس

تلفن:

1

ساختمان پزشگان

دکتر رادگر

20متری شمشیری جنب خانه فرهنگ

66696811

2

مطب

دکتر علیرضا بهفر

خ شمشیری پلاک 93

-

3

مطب

دکتر زین العابدین

خ دانشگاه هوایی نبش چهارراه تفرش

-

4

مطب

دکتر عطار زاده

خ شمشیری

-

5

مطب

دکتر منوچهر خلیلی

خ دانشگاه هوایی

-

6

مطب

دکتر محمد تقی بیات

خ 30متری جی تقاطع عسگری

-

7

مطب

دکتر امرایی

خ 30متری جی پلاک 572

-

8

مطب

دکتر سید جلال حسینی

خ برادران فلاح نبش خمار باغی

-

 

 

 

جدول شماره 11-6 – اورژانس

ردیف

نام مرکز

نام مدیر

آدرس

تلفن:

1

تقی نیا

وزارت بهداشت

خ قزوین خ جرجانی مقابل پارک

66698384

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 11-7 – داروخانه

ردیف

نام مرکز

نام مدیر

آدرس

تلفن:

1

یادگار

-

یادگار خ حاجیان

66698522

 

 

 

 

 

 

 

12- مراکز خدماتی و رفاهی

جدول شماره 12-1 – رستوران

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

1

زیتون

 

خ قزوین خ فتح آباد

 

2

ساحل

 

خ قزوین نبش 30متری جی

 

3

ساحل

 

میدان شمشیری سه راه آذری

 

 

جدول شماره 12-2 – هتل

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

====

====

=====

=========================

=======

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 12-3 – مسافرخانه

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

===

=====

====

================================

======

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 12-4 – خوابگاه

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

===

======

====

================================

=======

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 12-5 – قهوه خانه

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

1

برادران پیغامی

 

خ قزوین نرسیده به 30متری جی

 

 

جدول شماره 12-6 – سفره خانه سنتی

ردیف

نام

نام مسئول

آدرس

تلفن:

1

صبحان

عبدی

خ قزوین خ 30 متری جی نرسیده به هنرمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 12-7 – دستشویی های عمومی

ردیف

آدرس

وضعیت عمومی

(بافت،بهداشت،امکانات)

معضلات

1

خ قزوین تقاطع آذری

شهری-خوب-دارد

پر تردد

 

 

 

 

 

 

 


بنر سرای محله امام زاده عبدالله 

سرای محله امام زاده عبدالله