شما در اینجا هستید: مدیریت محله > سرای محله > اهداف و وظایف

اهداف و وظایف سرای محله امامزاده عبدالله

شناسایی مشکلات و معضلات محله و بررسی راهکارهای

ارائه خدمات رفاهی برای ساکنان محله

ارائه خدمات آموزشی

برپایی جلسات محلی جهت برطرف کردن نقاط ضعف محله


بنر سرای محله امام زاده عبدالله 

سرای محله امام زاده عبدالله