شما در اینجا هستید: مدیریت محله > کارگروه ها
کارگروه نام سرگروه

شماره تماس

 ورزش

رزاق ملکان

66632682

 سلامت

معصومه سعادتی

66632682

 بحران

شهره میرباقری

66632682

 خدماتی

 مهدیه رحیمی

 66632682

 فرهنگی

محمد صدارت

66632682 

 اجتماعی

مریم محمدیاری

 66632682


بنر سرای محله امام زاده عبدالله 

سرای محله امام زاده عبدالله