شما در اینجا هستید: مدیریت محله > مدیر محله

هیات امنا

نام

سمت

شماره تماس

سمیرا زمانی

 دبیر شورایاری و مدیر محله

66100523

سیدامیر پورحسینی

مسئول فناوری اطلاعات

66100523

رزاق ملکان

 منشی

66616166

عباس علی معروف خانی

 مسئول عمران

66616166

محمد صعودی

 مسئول ترافیک

66616166

سید نقی رئیسی

 مسئول فرهنگی

66616166

جلال حیدری

 مسئول بحران

66616166

معصومه کلانتری

 مسئول امور بانوان

66616166